RAY: 906 16 427 TED: 916 27 699

Avløpsrør

Levering og legging av avløpsrør og rørdeler.

Alle størrelser til konkurrransedyktige priser. Avløp for kloakk, drenering, og overvann. Vi har også løsninger for avløp til sjø på værharde steder.

Image
« Det umulige tar bare litt lengre tid »

E. Wangsvik

& Sønner AS

Verftsgata 50A

8300 Svolvær

tlf. 760 70 859