RAY: 906 16 427 TED: 916 27 699

Dreneringsrør

Drenerende rør med hull som leder vannet vekk fra huset.

Vi leverer alle størrelser og rørdeler. Både slange og rette rør. Vi monterer.

Image
« Det umulige tar bare litt lengre tid »

E. Wangsvik

& Sønner AS

Verftsgata 50A

8300 Svolvær

tlf. 760 70 859