RAY: 906 16 427 TED: 916 27 699

Om Ernst Wangsvik & Sønner

Ernst Wangsvik & Sønner AS ble stiftet i 1999.

Selskapet overtok etter Dykkerservice som ble drevet av Ernst Wangsvik siden tidlig på 1970-tallet. Dykkerservice var i sin tid et rent dykkerfirma, som etter hvert utførte flere og flere oppdrag på land.

Dykkerservice var i en årrekke kjent for heving av sunkne båter, bygging av kaier, leteaksjoner etter savnede og mye annet. I 1978 ble den første traktorgraveren innkjøpt. Nå kunne dekningen heises på og av ved sprengning. Dette hadde tidligere vært gjort for hånd!

Etter hvert kom forskjellige lastebiler, kompressorer og annet utstyr. Ernst Wangsvik & Sønner AS er i dag en maskinentreprenør som eies i sin helhet av brødrene Ray og Ted Wangsvik. Under kan du se bildeserier fra "gamle dager", med bilder av både tidligere ansatte, maskiner og utstyr som har vært i bedriftens eie.

Image

Bilder fra vår historie

Boring og sprengning

Ernst Wangsvik påser at boring går riktig for seg

Far og sønn

Utsprengning av tomten til Moenbygget

Brannmannen Ernst Wangsvik

Slukking av brann på gammelskola i sentrum.

Fyyyyyr her!

Ernst Wangsvik klar til å fyre av.

Dykkeren Ernst Wangsvik

Heving av sunket båt på Lyngvær

E. Wangsvik

& Sønner AS

Verftsgata 50A

8300 Svolvær

tlf. 760 70 859