RAY: 906 16 427 TED: 916 27 699

Hvilken fyllmasse trenger jeg?

Når er skal bestille fyllmasse, kan det være vanskelig å vite om en trenger sand, grus, singel eller pukk.

Klikk på bildene nedenfor for å lese hva de forskjellige massene kan brukes til. Dette kan være godt å vite før en skal ringe å bestille. Vi leverer også andre fraksjoner. Spør oss!

E. Wangsvik

& Sønner AS

Verftsgaten 50A

8300 Svolvær

tlf. 7607 0859