RAY: 906 16 427 TED: 916 27 699

Grus

Kornstørrelse fra 0-16 mm

Egner seg på vei, på parkeringsplasser, til innblanding i betong , og til omfyllingsmasse rundt rør og septiktanker o.a. Dette er det som kalles veigrus.

Image
« Det umulige tar bare litt lengre tid »

E. Wangsvik

& Sønner AS

Verftsgata 50A

8300 Svolvær

tlf. 760 70 859