RAY: 906 16 427 TED: 916 27 699

Sand 0-8 mm

Kornstørrelse fra 0-8 mm

Egner seg til for eksempel underlag for brostein, innblanding i betong, omfyllingsmasse for kabler og rør etc. Anbefales ikke til bruk i sandkasse.

Image
« Det umulige tar bare litt lengre tid »

E. Wangsvik

& Sønner AS

Verftsgata 50A

8300 Svolvær

tlf. 760 70 859