RAY: 906 16 427 TED: 916 27 699

Image

Kosting og feiing av utearealer

Vi utfører feiing av gater, fortau, parkeringsplasser og gangveier med moderne hydraulisk utstyr. Vårt utstyr har oppsamlere og sidekoster som tar effektivt langs vegger og fortauskanter.

Vannbeholderen hindrer støvplage.

« Det umulige tar bare litt lengre tid »

E. Wangsvik

& Sønner AS

Verftsgata 50A

8300 Svolvær

tlf. 760 70 859