RAY: 906 16 427 TED: 916 27 699

Hagearbeid

  • Levering og utlegging av jord.
  • Fjerning av røtter og stubber.
  • Forarbeide for plen.
  • Muring av steinkanter i naturstein.
Andre ting? Spør oss!
Image
« Det umulige tar bare litt lengre tid »

E. Wangsvik

& Sønner AS

Verftsgata 50A

8300 Svolvær

tlf. 760 70 859