RAY: 906 16 427 TED: 916 27 699

Vann og Avløp

Graving av grøfter og legging av vann- og avløpsrør.

Vann og avløp er trolig det viktigste i huset. Tett kloakk og manglende vanntrykk er ikke noe å spøke med, og kan gå direkte på bekostning av verdien på boligen din.

Dårlig vanntrykk skyldes ofte vannstein som er avleiret i anboring på kommunal hovedledning.

Vannstein fjernes enkelt ved å bore opp hullet på nytt. Vi ordner selvfølgelig med både gravetillatelse og rørlegger.

Image
« Det umulige tar bare litt lengre tid »

E. Wangsvik

& Sønner AS

Verftsgata 50A

8300 Svolvær

tlf. 760 70 859